درحال بارگذاری ....
به سایت دانش آموزی خوش آمدید.وارد یا عضو شویدکاربر گرامی شما اکنون در مسیر زیر قرار دارید : نهم
نمونه سوال مستمر عربی نهم اسفند ماه

نمونه سوال مستمر عربی نهم اسفند ماه

پنجشنبه 28 بهمن 1395
توضیحات + دانلود

آزمون مستمر عربی نهم

,

امتحان عربی پایه نهم اسفند 95

,

نمونه سوال کلاسی عربی نهم اسفند ماه

,

دانلود نمونه سوال 10 نمره ای عربی نهم مستمر کلاسی

,

نمونه سوال امتحانی عربی نهم اسفند 94 95 96 97

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول زبان انگلیسی نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول زبان انگلیسی نهم

,

نمونه سوال انگلیسی پایه نهم نوبت اول

,

امتحان زبان انگلیسی نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول انگلیسی نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول زبان انگلیسی نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول انگلیسی نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی انگلیسی نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول تفکر و سبک زندگی نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول تفکر و سبک زندگی نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول تفکر و سبک زندگی نهم

,

نمونه سوال تفکر و سبک زندگی پایه نهم نوبت اول

,

امتحان تفکر و سبک زندگی نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول تفکر و سبک زندگی نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول تفکر و سبک زندگی نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول تفکر و سبک زندگی نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی تفکر و سبک زندگی نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول قرآن نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول قرآن نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول قرآن نهم

,

نمونه سوال قرآن پایه نهم نوبت اول

,

امتحان قران نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول قران نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول قرآن نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول قرآن نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی قران نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول پیام های آسمانی نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول پیام های آسمانی نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول پیام های آسمانی نهم

,

نمونه سوال پیام های آسمانی پایه نهم نوبت اول

,

امتحان پیام های آسمان نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول پیام های اسمان نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول پیام های اسمانی نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول پیامهای اسمانی نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی پیامهای آسمان نهم با جواب

,

نمونه سوالات نیمسال اول پایه نهم

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم

,

نمونه سوال مطالعات اجتماعی پایه نهم نوبت اول

,

امتحان مطالعات اجتماعی نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول مطالعات اجتماعی نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول مطالعات اجتماعی نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول مطالعات اجتماعی نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی مطالعات اجتماعی نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول انشا و نگارش نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول انشا و نگارش نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول انشا و نگارش نهم

,

نمونه سوال انشا پایه نهم نوبت اول

,

امتحان انشا و نگارش نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول انشا نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول انشا و نگارش نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول انشا و نگارش نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی انشاء نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول املا نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول املا نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول املا فارسی نهم

,

نمونه سوال املا تقریری پایه نهم نوبت اول

,

امتحان املا تقریری نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول املا نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول املا نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول املاء نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی املاء نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول عربی نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول عربی نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول عربی نهم

,

نمونه سوال عربی پایه نهم نوبت اول

,

امتحان عربی نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول عربی نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول عربی نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول عربی نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی عربی نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول ادبیات فارسی نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول ادبیات فارسی نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول فارسی نهم

,

نمونه سوال ادبیات پایه نهم نوبت اول

,

امتحان فارسی نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول فارسی نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول ادبیات نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول فارسی نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی فارسی نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول علوم نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول علوم نهم

شنبه 20 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود رایگان نمونه سوالات پایه نهم

,

دانلود نمونه سؤالات نوبت اول دوره اول متوسطه

,

دانلود نمونه سوال نوبت اول علوم نهم

,

نمونه سوال علوم تجربی پایه نهم نوبت اول

,

امتحان علوم نهم دی ماه

,

نمونه سوالات امتحانی ترم اول علوم نهم

,

ارزشیابی پایان ترم اول علوم تجربی نهم

,

دانلود امتحانات دیماه پایه نهم

,

آزمون نوبت اول علوم نهم با پاسخ

,

نمونه سوال تشریحی علوم نهم با جواب

,
دانلود نمونه سوالات نوبت اول ریاضی نهم

دانلود نمونه سوالات نوبت اول ریاضی نهم

جمعه 12 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود نمونه سوالات نوبت اول ریاضی نهم

,

نمونه سوالات امتحانی ریاضیات پایه نهم

,

دانلود امتحانات نوبت اول ریاضی نهم سال 96

,

نمونه سوالات پایان ترم اول ریاضی نهم

,

دانلود امتحانات پایانترم ریاضی پایه نهم

,

نمونه سؤال نوبت اول درس ریاضی دوره اول متوسطه

,

دانلود برگه امتحان نوبت اول ریاضی نهم

,

دانلود نمونه سوالات پایان ترم اول ریاضیات نهم با جواب

,

دانلود امتحان ریاضی نوبت اول با پاسخ

,

نمونه سوالات ریاضی نهم جویا مجد

,

بهترین نمونه سوالات ریاضی نهم نوبت اول 95

,

نمونه سوالات امتحانی نوبت اول ریاضی پایه نهم

,

دانلود آزمون نوبت اول ریاضیات نهم

,
نمونه سوال تستی مطالعات نهم 7 درس اول

نمونه سوال تستی مطالعات نهم 7 درس اول

چهارشنبه 10 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود نمونه سوال تستی مطالعات اجتماعی پایه نهم

,

آزمون تستی مطالعات نهم

,

سوالات چهار گزینه ای مطالعات اجتماعی نهم

,

دانلود امتحان تستی مطالعات نهم با جواب

,

ارزشیابی مستمر مطالعات اجتماعی درس های ۱ تا ۷

,

نمونه سوال تستی ۷ درس اول مطالعات نهم

,

نمونه سوال امتحانی مطالعات به صورت تستی

,

امتحان مستمر کلاسی مطالعات نهم آذر ماه

,

سوالات چهار گزینه ای مطالعات اجتماعی آزمون ورودی مدارس خاص

,

نمونه سوالات تستی مطالعات نهم برای امتحان ورودی مدارس نمونه

,
دانلود آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 96-95 استان خراسان رضوی

دانلود آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 96-95 استان خراسان رضوی

چهارشنبه 10 آذر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود آزمون نمونه دولتی سال ۹۵ ۹۶

,

دانلود آزمون ورودی مدارس نمونه دوره دوم متوسطه

,

نمونه سوال ورودی نمونه استان خراسان

,

آزمون ورودی دبیرستان های نمونه متوسطه دوم

,

آزمون نمونه دولتی پایه نهم

,

امتحان نمونه دولتی ورودی دهم سال 95

,

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی

,

سوالات آزمون ورودی دبیرستان تیزهوشان و مدارس نمونه دولتی

,

دفترچه سوالات آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي متوسطه دوره اول و دوم

,

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی 95 96

,

آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی

,

کلید آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی سال تحصیلی 96 95

,

پاسخ نامه آزمون ورودی نمونه دولتی استان خراسان

,
کانال تلگرام دوره اول متوسطه ( هفتم هشتم نهم )

کانال تلگرام دوره اول متوسطه ( هفتم هشتم نهم )

جمعه 05 آذر 1395
توضیحات + دانلود

کانال تلگرامی هفتم

,

کانال تلگرام پایه هشتم

,

کانال درسی پایه نهم

,

کانال تیزهوشانی هفتم هشتم نهم

,

کانال معلمان پایه هفتم

,

کانال معلمان پایه هشتم

,

کانال معلمان پایه نهم

,

کانال تلگرام دوره اول متوسطه

,

کانال متوسطه 1

,

کانال نمونه سوالات هفتم هشتم نهم

,

بهترین کانال تلگرامی مقطع متوسطه اول

,

کانال نکات درسی پایه هفتم تا نهم

,

کانال دانش آموزی متوسطه اول

,
دانلود کتاب راهنمای معلم ریاضی نهم

دانلود کتاب راهنمای معلم ریاضی نهم

چهارشنبه 12 آبان 1395
توضیحات + دانلود

دانلود کتاب معلم ریاضی نهم

,

کتاب راهنمای معلم ریاضی نهم

,

دانلود راهنمای تدریس ریاضی نهم

,

دانلود روش تدریس ریاضی نهم

,

دانلود کتاب راهنمای معلم ریاضی پایه نهم

,

دانلود کتاب راهنمای معلم متوسطه اول

,

روش تدریس ریاضی نهم

,

دانلود کتاب معلم چاپ جدید

,

دانلود کتاب راهنمای معلم ریاضی نهم

,

دانلود کتاب معلم ریاضیات نهم

,

دانلود کتاب معلم ریاضیات چاپ جدید

,
دانلود کتاب راهنمای معلم علوم نهم

دانلود کتاب راهنمای معلم علوم نهم

چهارشنبه 12 آبان 1395
توضیحات + دانلود

دانلود کتاب معلم علوم نهم

,

کتاب راهنمای معلم علوم نهم

,

دانلود راهنمای تدریس علوم نهم

,

دانلود کتاب معلم چاپ جدید

,

دانلود کتاب راهنمای معلم علوم تجربی نهم

,

دانلود روش تدریس علوم تجربی نهم

,

دانلود کتاب راهنمای معلم علوم تجربی پایه نهم

,

دانلود کتاب راهنمای معلم متوسطه اول

,

روش تدریس علوم نهم

,
آزمون تستی کل دروس کتاب فارسی نهم

آزمون تستی کل دروس کتاب فارسی نهم

پنجشنبه 29 مهر 1395
توضیحات + دانلود

دانلود سوالات تستی ادبیات نهم

,

نمونه سوالات چهار گزینه ای فارسی پایه نهم

,

نمونه سوالات تستی ادبیات فارسی پایه نهم

,

آزمون تستی ادبیات فارسی پایه نهم

,

نمونه سوالات ادبیات فارسی پایه نهم ( آزمون ورودی)

,

نمونه سوال تستی ادبیات نهم

,

نمونه سوالات نهم فارسی

,

نمونه سوالات تستی پایه نهم

,

نمونه سوالات تستی ادبیات نهم تیزهوشان

,

سوالات تستی فارسی نهم با جواب

,

دانلود نمونه سوال ادبیات نهم

,

سوالات تستی ادبیات نهم با پاسخ

,
گام به گام عربی نهم

گام به گام عربی نهم

پنجشنبه 29 مهر 1395
توضیحات + دانلود

ترجمه کل جملات عربی نهم

,

حل تمرین های کتاب عربی نهم

,

دانلود گام به گام عربی نهم

,

دانلود گام به گام عربی کلاس نهم

,

دانلود گام به گام عربی

,

دانلود گام به گام دروس طلایی نهم (رایگان)

,

دانلود گام به گام نهم رایگان

,

پاسخ تمرین های عربی نهم

,

گام به گام نهم pdf

,

پاسخ تمرینات عربی نهم

,

جواب تمارین عربی نهم

,

جواب تمرینات عربی نهم

,

دانلود گام به گام نهم عربی

,
فرمول های محیط , مساحت و حجم اشکال هندسی و سه بعدی

فرمول های محیط , مساحت و حجم اشکال هندسی و سه بعدی

جمعه 02 مهر 1395
توضیحات + دانلود

تمامی مساحت ها ، محیط ها و حجم اشکال هندسی

,

دانلود تمامی فرمولهای هندسه

,

فرمول های محیط و مساحت اشکال هندسی

,

فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل های هندسی

,

خلاصه فرمول های هندسه

,

خلاصه فرمول‌های هندسه – محیط، مساحت و حجم

,

دانلود تمامی فرمولهای هندسه 1

,

محیط و مساحت اشکال هندسی با شکل

,

فرمول های هندسه پایه

,

فرمول های هندسه سوم راهنمایی

,
افتتاح کانال تلگرام دانش آموزی

افتتاح کانال تلگرام دانش آموزی

سه شنبه 30 شهريور 1395
توضیحات + دانلود

بهترین کانال درسی

,

کانال جدید درسی

,

کانال کنکوری های 96

,

چنل تلگرام درسی

,

کانال جزوه و نمونه سوال رایگان

,

کانال نکته های درسی

,

کانال تلگرام نکته های کنکوری

,

کانال تلگرامی جامع درسی

,

کانال درسی تلگرام هشتم

,

کانال تلگرام درسی متوسطه اول

,

کانال نکات درسی متوسطه دوم

,

کانال درسی تلگرام هفتم

,

کانال درسی تلگرام نهم

,

کانال درسی تلگرام دهم

,

کانال درسی تلگرام یازدهم

,

کانال درسی تلگرام ششم

,

کانال درسی تلگرام دوازدهم

,

کانال درسی تلگرام پیش دانشگاهی

,

کانال تلگرام زیست کنکور

,

کانال کنکور انسانی تلگرام

,

پشتیبانی